Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Har noe gått galt?

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet.

Dersom en krisesituasjon oppstår kan Utenriksdepartementets operative senter kontaktes. Senteret er døgnåpent og er betjent av erfarne konsulærmedarbeidere, som også kan kontakte ambassadens personell ved behov.

UDs operative senter:

Telefon: +47 23 95 00 00

Email: UDops@mfa.no

I ambassadens åpningstider kan ambassaden kontaktes direkte på +995 32 290 0039.