Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Reiseregistrering

Utenriksdepartementet anbefaler alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika å registrere seg. Skal du reise eller flytte til utlandet? Reiseregistrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).

Reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.