Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass og annen bistand til nordmenn

Den norske ambassaden i Canberra er sideakkreditert som ambassade for Norge på Fiji. Ambassaden har et underliggende honorært konsulat i Suva som bistår lokalt.

Det honorære konsulatet har ingen selvstendig myndighet i konsulære saker, men bistår på vegne av ambassaden. Blant annet kan konsulatet ta imot søknader om personnummer og/eller pass for barn under 12 år, ta imot søknader om bibehold av norsk statsborgerskap og ta imot søknader om nødpass.

Konsulatet kan ikke bistå ved søknad om norsk pass for søkere over 12 år. Disse må leveres ved personlig oppmøte ved ambassaden. Alternativt kan søknad innleveres hos politiet i Norge eller annen norsk ambassade, uavhengig av bostedsland.

For informasjon om konsulær bistand henviser vi til ambassadens australske hjemmesider, som gjelder tilsvarende for bistand til nordmenn på Fiji.