Ledige stillinger som studentpraktikant, høsten 2019

Picture of the embassy building in Addis - Photo:UD

Ambassaden i Addis Abeba tilbyr to praktikantplasser med varighet på inntil seks måneder. Søknadsfrist er 24. mars 2019, med tiltredelse 12. august 2019

Studentpraktikantoppholdet gir en unik mulighet til å sikre seg relevant arbeidserfaring i et hektisk og spennende miljø, samtidig som det gir et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider og fungerer. Under veiledning av ambassadens faste stab vil studentpraktikantene delta i ambassadens daglige virke. De vil få oppgaver knyttet til ambassadens arbeid med politisk rapportering, informasjonsinnhenting, oppfølging av sentrale utviklings- og utenrikspolitiske prosesser og oppfølging av utviklingssamarbeidet. Praktikanten vil også få innblikk i øvrige oppgaver ved stasjonen. For informasjon om ambassaden i Addis Abeba, se vår hjemmeside http://ethiopia.norway.info/

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Delta i ambassadens bilaterale team, som har hovedansvar for oppfølgingen av Norges bistand til Etiopia.
 • Bistå i ambassadens forvaltning av bistand knyttet utdanning, kvinners rettigheter, menneskerettigheter m.v.
 • Bistå ambassadens klimateam, som følger opp Norges støtte til klima og skogforvaltning i Etiopia.
 • Delta i eksterne møter med ambassadens samarbeidspartnere, andre giverland, FN-organisasjoner osv.
 • Politisk rapportering om aktuelle saker knyttet til Norges engasjement i Etiopia.
 • Bistå i organiseringen av arrangementer og politiske besøk.
 • Være del av ambassadens kommunikasjonsteam.
 • Andre arbeidsoppgaver ved behov.

Aktuelle kandidater må:

 • Ha norsk statsborgerskap.
 • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
 • Være medlem av folketrygden.
 • Ha gode språkkunnskaper i engelsk. God formuleringsevne på norsk og engelsk vektlegges.
 • Ha interesse for samfunnsspørsmål.
 • Ønskelig med noe kjennskap til Afrika/ Afrikas Horn/ Etiopia, evt. kommunikasjon, rettighetsarbeid, klimaspørsmål, fred- og sikkerhet, og bistand/ utviklingssamarbeid generelt.

Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere, har ikke anledning til å søke.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend pålydende 11 750 NOK pr måned. Stipendet er oppad begrenset til 60 pst. av tjenestestedets grunnsatts for utenlandstillegg avhengig av bo- og levekostnader på tjenestestedet. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter. Bolig kan ikke formidles.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til ambassadesekretær Anne Karine Jahren (Anne.karine.jahren@mfa.no).

Kort søknad med vedlagt CV, karakterutskrifter og navn/ kontaktinformasjon på to referanser sendes ambassaden til følgende adresse: emb.addisabeba@mfa.no. Vi vil legge ut informasjon på hjemmesiden vår når stillingen er besatt. Kun aktuelle kandidater vil kontaktes personlig.