Vil du bli studentpraktikant ved ambassaden i Addis Abeba våren 2020?

Praktikanter H2019
Høstens studentpraktikanter; Marte, Marit og Mahalet.

Ambassaden i Addis Abeba tilbyr to praktikantplasser våren 2020 med ønsket varighet på seks måneder. Søknadsfrist er 1. oktober 2019, med tiltredelse 12. januar 2020.

Studentpraktikantoppholdet gir en unik mulighet til å sikre seg relevant arbeidserfaring i et hektisk og spennende miljø, samtidig som det gir et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider og fungerer. Under veiledning av ambassadens faste stab vil studentpraktikantene delta i ambassadens daglige virke. De vil få oppgaver knyttet til ambassadens arbeid med politisk rapportering, informasjonsinnhenting, oppfølging av sentrale utviklings- og utenrikspolitiske prosesser og oppfølging av utviklingssamarbeidet. Praktikantene vil også få innblikk i øvrige oppgaver ved stasjonen. For informasjon om ambassaden i Addis Abeba, se vår nettside

Ansvars- og arbeidsområder

 • Følge opp Norges utviklingsarbeid i Etiopia knyttet til utdanning, klima, likestilling, menneskerettigheter og næringsfremmende arbeid
 • Politisk rapportering om utviklingen i Etiopia og på Afrikas horn
 • Følge opp ambassadens humanitære portefølje
 • Bistå ambassadens klimateam, som håndterer Norges støtte til klima- og skogforvaltning i Etiopia
 • Være del av ambassadens kommunikasjonsteam
 • Delta i eksterne møter, blant annet med FN-organisasjoner, sivilt samfunn, andre ambassader og øvrige samarbeidspartnere 
 • Organisere arrangementer og politiske besøk
 • Andre arbeidsoppgaver ved behov

En studentpraktikant må:

 • Ha norsk statsborgerskap.
 • Være student ved et godkjent lærested. Kandidaten må ha påbegynt et studium. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
 • Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet.
 • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Det er ønskelig med noe kjennskap til Afrika, Afrikas horn og/eller Etiopia, samt erfaring fra kommunikasjonsarbeid, politisk analyse eller utviklingsarbeid. God formuleringsevne på norsk og engelsk vektlegges.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend pålydende 12 250 NOK pr måned. Stipendet er oppad begrenset til 60 pst. av tjenestestedets grunnsats for utenlandstillegg avhengig av bo- og levekostnader på tjenestestedet. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter. Ambassaden kan ikke hjelpe til med å finne bolig.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til ambassadesekretær for bilaterale saker Anne Karine Jahren (anne.karine.jahren@mfa.no).

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrifter/attester sendes til emb.addisabeba@mfa.no. Søkere bes om å sette sammen alle dokumentene til én pdf-fil.

Kun aktuelle kandidater kontaktes personlig, men vi legger ut informasjon på nettsiden vår når praktikantplassene er besatt.