Ledig stilling som studentpraktikant ved ambassaden i Addis Abeba, høsten 2020

Chancery

Ambassaden i Addis Abeba tilbyr to praktikantplasser i perioden 27. juli til 18. desember 2020. Søknadsfristen er 9. mars.

Studentpraktikantoppholdet gir en unik mulighet til å sikre seg relevant arbeidserfaring i et hektisk og spennende miljø, samtidig som det gir et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider og fungerer. Under veiledning av ambassadens faste stab vil studentpraktikantene delta i ambassadens daglige virke. De vil få oppgaver knyttet til ambassadens arbeid med politisk rapportering, informasjonsinnhenting, oppfølging av sentrale utviklings- og utenrikspolitiske prosesser og oppfølging av utviklingssamarbeidet. Praktikanten vil også få innblikk i øvrige oppgaver ved stasjonen. For informasjon om ambassaden i Addis Abeba, se vår hjemmeside http://ethiopia.norway.info/

Ansvars- og arbeidsområder

 • Følge opp Norges utviklingssamarbeid med Etiopia knyttet til utdanning, klima, likestilling, menneskerettigheter og næringsfremmende arbeid
 • Politisk rapportering om utviklingen i Etiopia og Afrikas horn
 • Følge opp ambassadens humanitære portefølje
 • Bistå ambassadens klimateam, som følger opp Norges støtte til klima- og skogforvaltning i Etiopia
 • Være del av ambassadens kommunikasjonsteam
 • Delta i eksterne møter, bla. med FN-organisasjoner, sivilt samfunn, andre ambassader og øvrige samarbeidspartnere 
 • Organisere arrangementer og politiske besøk
 • Andre arbeidsoppgaver ved behov

Aktuelle kandidater må:

 • Ha norsk statsborgerskap.
 • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
 • Være medlem av folketrygden.
 • Ha gode språkkunnskaper i engelsk. God formuleringsevne på norsk og engelsk vektlegges.
 • Ønskelig med noe kjennskap til Afrika, Afrikas horn og/eller Etiopia.
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid, politisk analyse eller utviklingssamarbeid i form av rettighetsarbeid, klimaspørsmål eller humanitært arbeid er ønskelig.

Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere, har ikke anledning til å søke.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som utgjør 12 500 NOK pr måned. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter. Ambassaden kan ikke hjelpe til med å finne bolig.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til ambassadesekretær for bilaterale saker Anne Karine Jahren ([email protected]).

Søknad, CV med referanser og kopi av vitnemål/karakterutskrifter/attester sendes til [email protected] Søkere bes om å sette sammen alle dokumentene til én pdf-fil.

Kun aktuelle kandidater kontaktes personlig, men vi legger ut informasjon på nettsiden vår når praktikantplassene er besatt.