Den norske ambassaden i Addis Abeba, Etiopia, søker etter vikar for arkivar og konsulærmedarbeider, lokal ansettelse

Chancery

Søknadsfrist: 25. juni 2018.

Ansvarsområder:

Hovedansvar for ambassadens arkiv og arkivrutiner, ambassaden har papirarkiv og bruker arkivprogrammet Doculive. Det påligger stillingen ulike oppgaver i konsulæravdelingen, det kan bli pålagt administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:

Det søkes etter motivert person som kan skandinavisk språk og engelsk, samt innehar skandinavisk statsborgerskap. Stillingen krever at man er systematisk og grundig i utførelse av arbeidsoppgaver. Evne til å jobbe i team, samt gode kommunikasjonsevner og fleksibilitet er viktig. Erfaring fra administrativt arbeid, arkiv og kundebehandling er en fordel

Stillingen er et vikariat på omtrent ett år under foreldrepermisjon, med tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 25. juni 2018

Send søknad, CV og referanser via e-post til emb.addisabeba@mfa.no  denne skal merkes: Vikariat arkivar og konsulærmedarbeider   Kun aktuelle kandidater vil bli kontaktet og ansettelse annonsert på ambassadens hjemmeside.

For ytterligere informasjon om ambassaden, vennligst besøk www.norway.no/Ethiopia