Den norske ambassaden i Addis Abeba, Etiopia, søker etter vikar for arkivar og konsulærmedarbeider, lokal ansettelse

Chancery

Søknadsfrist: 25. juni 2018.

Vi fikk inn svært mange gode søknader til stillingen. Vi vil informere om at stillingen nå er besatt.