Studentpraktikant våren 2018

Stillingene er nå besatt.

Vi fikk inn svært mange gode søknader til de to stillingene som studentpraktikanter for våren 2018 med søknadsfrist 1. oktober 2017. Vi vil informere om at de to stillingene nå er besatt.