Valg logo, riksløve - Photo:valg.no
valg.no

Stortings – og sametingsvalget 2021

Denne høsten er det stortings – og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet kan du stemme fra 1. juli og senest fredag 3. september.

 

Forhåndsstemming kan gjøres på ambassaden i Addis Abeba etter avtale. Send epost til consular.addis.abeba@mfa.no for å avtale tidspunkt.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere. En oversikt over hvor du kan stemme, finner du på valglokaler.no.

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Har du ikke mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller stemmemottaker, kan du også brevstemme. Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet.

 

Husk å stemme i tide

På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli til og med fredag 3. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

 

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

 

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

 

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.

 

Covid-19

Ambassaden gjør oppmerksom på at vil vi måtte innskrenke mulighetene for forhåndsstemming dersom Covid-situasjonen eskalerer i Etiopia. Vi anbefaler derfor at alle nordmenn som har mulighet til å forhåndsstemme i Norge fra 10.august benytter seg av denne muligheten.