Sjømannsprest Aadland - Photo:Foto: Aadland
Foto: Aadland

Sjømannsprest Aadland i Etiopia

Ambulerende sjømannsprest i Afrika Øst, Øyvind Aadland, besøker Etiopia i perioden fra 8.-11. februar 2022

Sjømannsprest Aadland synes det er veldig hyggelig om noen tar kontakt for en prat, og han har ønsket at ambassaden videreformidler følgende: 

 

Det behøver ikke å være en samtale relatert til "tro og tvil", men av og til kan tankene bli mange, og noen ganger tunge. Vi lever på mange måter i en urolig tid, og også i områder som skaper usikkerhet og uro. Å dele de vanskelige tankene kan være en hjelp og støtte. Videre er det veldig kjekt for meg å snakke med dere lokalt for å få et bedre bilde av hva nordmenn i Etiopia er engasjert i.

Sjømannsprest Øyvind Aadland kan kontaktes på telefon eller sms +47 90 56 49 11 eller på e-mail oaa@sjomannskirken.no