Rekruttering av praktikanter avlyst

Vi må dessverre informere om at både ambassadens og AU-delegasjonens rekruttering av studentpraktikanter for høstsemesteret 2020 er avlyst grunnet utbruddet av covid-19 og usikkerhetene dette medfører. Dersom du har spørsmål, send gjerne en e-post til emb.addisabeba@mfa.no og/eller del-au.addisabeba@mfa.no. Takk for forståelsen.