Konsulærtjenester på ambassaden - Consular services at the Embassy

Oppdatert oktober 2021 -  Updated October 2021

Konsulærtjenester på ambassaden

Alle besøk på ambassaden krever en forhåndsavtale. Dersom du ikke har en avtale så vil du ikke få lov til å komme inn. 

Vennligst send oss en epost for å booke avtale - husk å gi oss tydelig informasjon i eposten om hvem du er og hvorfor du trenger avtale: consular.addis.abeba@mfa.no 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Consular Services at the Embassy

All visits to the Embassy require an appointment. Without an appointment you will be told to leave. 

Please send us an email to book an appointment - and remember to write clearly in the email who you are and why you need an appointment: consular.addis.abeba@mfa.no 

 

Please also remember to continue to protect yourself from Covid-19 by taking necessary precations. 

 

Photo: World Health Organization Covid-19 – Advice for the public