Forhåndsstemme fra utlandet

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Denne høsten er det Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023 til og med 1. september 2023. 

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Valglokalet ved ambassaden i Addis Abeba er åpent torsdager 14:00-15:00 og fredager 09:30-10:30 i perioden.

Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke stemmelokalet kan du forhåndsstemme ved brevpost.

Husk å stemme i tide

På valgdagen 11. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Hvis du befinner deg i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du derfor forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli, til og med fredag 1. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • fyller 18 år innen utgangen av 2023
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Dersom du ikke er norsk statsborger vil du ha stemmerett hvis du er

  • Statsborger i Danmark, Finland, Island eller Sverige og har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Ikke er statsborger i noen av landene nevnt ovenfor og har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet. Dette gjøres ved å signere på at du vil søke om innføring i manntallet på omslagskonvolutt utenriks.