Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Registrer ditt opphold i Etiopia og Djibouti elektronisk

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere å registrere seg på utenriksdepartementets portal for utenlandsopphold.

Alle reisende, samt fastboende i Etiopia anbefales  å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen.

www.reiseregistrering.no