Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Registrer ditt opphold i Etiopia elektronisk

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere å registrere seg på utenriksdepartementets portal for utenlandsopphold.

Alle reisende, samt fastboende i Etiopia anbefales  å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen.

www.reiseregistrering.no