Registrer ditt opphold i Etiopia og Djibouti elektronisk

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere å registrere seg på utenriksdepartementets portal for utenlandsopphold.

Ambassaden benytte elektronisk oversikt over norske borgere i Etiopia og Djibouti. Nordmenn oppfordres derfor til å registrere deg på UD's side for reiseregistrering. Her er det er også mulig å registrere langtidsopphold (- også fastboende) men man må velge en sluttdato for oppholdet. Dersom dette ikke er kjent kan den settes tentativt.

Reiseregistrering er ment å kunne gi en bedre oversikt over norske borgere som befinner seg i utlandet, slik at utenriksdepartementet og utenriksstasjonene effektivt kan oppnå kontakt i kriser, ved alvorlige hendelser eller dersom situasjoner oppstår og det er ønskelig å dele informasjon.

Vi håper derfor at du tar deg tid til å registrere deg på:

www.reiseregistrering.no