Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Registrer ditt opphold i Etiopia og Djibouti elektronisk

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere å registrere seg på utenriksdepartementets portal for utenlandsopphold.

Alle reisende, samt fastboende i Etiopia anbefales  å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen.

www.reiseregistrering.no