Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Image of a covid-19 virus - Photo:NTB
NTB

COVID-19 informasjon

13 mars ble det første koronatilfellet påvist i Etiopia. 11. april innførte myndighetene en landsomfattende unntakstilstand som skal vare i fem måneder. Her er informasjon om COVID-19 og innreiserestriksjoner.

Norske reisende oppfordres til å vurdere hjemreise så snart som mulig - på en trygg og rolig måte. Norske borgere som er bosatt i Etiopia bes følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Etiopia har stengt sine grenseoverganger til alle naboland og det er bare mulig å reise inn i landet med fly. Alle tilreisende til Etiopia med fly blir satt i to ukers karantene på hotell dedikert til dette. Kostnadene må den reisende dekke selv, og oppholdet må betales før ankomst i Etiopia.

Reisende med Ethiopian Airlines bes merke seg at ruten Oslo -Addis Abeba har opphørt, men at det er mulig å benytte Ethiopian Airlines sine flyvninger som går til andre byer i Europa. Ambassaden anbefaler de som har billetter å ta kontakt med reiseselskapet for å finne en løsning for reiseruten. Det er verdt å merke seg at flere flyvninger har blitt kansellert. Ambassaden oppfordrer de som planlegger hjemreise til å bestille billetter snarlig.

For utfyllende og oppdatert informasjon om innreisebestemmelser og karantene, se Ethiopian Airlines sine sider.

Les mer om COVID-19, innreise og unntakstilstand på vår reiseinformasjon for Etiopia

Les mer om ambassadens reduserte tjenester i visum og konsulæravdelingen pga COVID-19.

Du kan finne mer informasjon, veiledning og oppdateringer fra norske myndigheter her: