TeamNorway

Norsk-etiopisk næringsliv og samhandel

Som en del av ambassadens arbeid med å styrke norsk-etiopisk samarbeid, støtter vi utvikling av nettverk og samarbeid på tvers av landegrensene. Som del av dette arbeidet, arrangerer ambassaden «Team Norway»-plattformer og bistår bedrifter i etableringen av kontakt med etiopiske motparter.

«Team Norway» er et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører som jobber for norskbaserte virksomheter internasjonalt. Formålet med samarbeidet er å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi gjennom informasjonsutveksling, koordinering og samordnet innsats og tiltak. "Team Norway"-møter arrangeres av ambassaden og blir ledet av ambassadøren. Møter annonseres på sosiale medier.

Det er nå flere norsk-registrerte eller norsk-eide selskaper som er etablert i Etiopia eller handler med etiopiske leverandører, deriblant Yara (mine-utvinning), Norwegian Ethiopia Agricultural Development (kaffe), Nordic Medical Center (helse), Penda Manufacturing (resirkulering av papir), og Nordic Approach (kaffe-eksport). Det er for tiden 10-12 norske selskaper som vurderer å etablere seg i Etiopia, blant annet innen fornybar energi.

I det bilaterale handelssamarbeidet med Etiopia er Norge nettoimportør. I 2017 ble det importert varer til en verdi av NOK 130 millioner, som utgjorde ca. 90 % av samhandelen. Norge importerer særlig landbruksprodukter som kaffe, te, krydder, tekstil- og lærprodukter. Samme år eksporterte Norge varer til Etiopia til en verdi av NOK 19 millioner.

Norsk innsats innen næringsutvikling

Det har vært en betydelig økning i engasjement rundt næringsutvikling i Etiopia etter lanseringen av Meld. St. 35 (2014-2015) "Sammen om jobben" i 2014. Næringsutvikling er definert som en av regjeringens fem hovedområder for utviklingssamarbeid. Norad har tre tilskuddsordninger for støtte til næringsutvikling og yrkesopplæring: Bedriftsstøtte til næringsutvikling; Yrkesopplæring – Building Skills for Jobs; og Samarbeid om rammevilkår for næringsutvikling i Sør. Akkurat nå er det flere prosjekter som er finansiert av disse tilskuddordningene, blant annet verdikjeden for honning, og yrkes- og fagopplæring i Afar-provinsen. Les mer her: https://www.norad.no/tilskudd/sok-stotte/naringsutvikling/

Norfund, den norske fondet for næringsutvikling i utviklingsland, inkluderte i 2016 Etiopia som et av deres prioriterte land. Norfund har investert i Etiopia siden 2005, gjennom fond og i hotellnæringen. Per juni 2017 hadde Norfund investeringer på totalt NOK 152 millioner i Etiopia. Blant annet konvertibelt lån til kjøttprodusenten Verde Beef Processing PLC og Cepheus Growth Captial Fund, et investeringsfond rettet mot små og mellomstore bedrifter I Etiopia. Les mer her: www.norfund.no

Annet samarbeid

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) har samarbeidet med the Ethiopian Employers Federation (EEF) siden 2012, med mål om å bidra til utvikling av organisasjonen. Dette inkluderer blant annet medlemstjenester og sosial dialog på bedriftsnivå, i samarbeid med Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETU) og LO i Norge. Les mer her: https://www.nho.no/

VIRKE (the Enterprise Federation of Norway) og Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Association (AACCSA) signerte en intensjonsavtale (MOU) i 2016 med sikte på lokal og regional velstandsøkning, ved å dele bærekraftig forretningspraksis gjennom forretningsutvikling og bedre tilgang til markeder for medlemmer i begge organisasjoner. VIRKE og AACCSA arrangerte sammen et svært vellykket seminar under det offisielle kronprinspar-besøket til Etiopia i november 2017, med fokus på bærekraftige forretningsmuligheter. https://www.virke.no/ 

Norwegian-African Business Association (NABA) er et norsk-afrikansk handelskammer som promoterer forretningsmuligheter i afrikanske markeder i Norge. NABA bistår norske selskaper som ønsker å etablere seg i Afrika med nettverk og kontakter, arrangerer seminarer og konferanser i Norge og investorturer/ delegasjonsreiser til afrikanske land. NABA ble i 2012 etablert av Norges største investorer og bedrifter som er tilstede i afrikanske markeder. Flere NABA-medlemmer har tilstedeværelse i Etiopia eller planlegger forretninger. NABA har organisert flere seminarer i Oslo med fokus på Etiopia, og tok med 25 medlemsbedrifter til Addis Abeba i forbindelse med kronprinsparets besøk i november 2017. Les mer her: www.norwegianafrican.no 

Innovasjon Norge er norske myndigheters viktigste instrument for innovasjon og utvikling av norske bedrifter og industri, og regjeringens offisielle handelsrepresentant i utlandet. Innovasjon Norge støtter utvikling av bedrifter, blant annet ved å finne deres komparative fortrinn, utvikle innovasjon og finne nye markeder og vekstmuligheter. Innovasjon Norge tilbyr kompetanse, promoteringstjenester og nettverking. Markedsføring av Norge som turistdestinasjon er også en viktig oppgave for organisasjonen. Les mer her: www.innovasjonnorge.no/Ut-i-verden/

Andre nyttige aktører for næringslivssamarbeid: https://www.norway.no/en/ethiopia/for-nordmenn/bistand-og-tjenester-for-norsk-naringsliv/nyttige-aktorer-for-naringslivvsamarbeid/