Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Beredskapsinformasjon for nordmenn i Etiopia

Det er ambassadens ansvar å planlegge i tilfelle en krise. De nordiske ambassadene har gått sammen om å oppdatere og dele beredskapsinformasjon til alle nordiske borgere i Etiopia.

I dokumentet nederst finner du informasjon om hvordan du kan forberede deg på en eventuell forverret sikkerhetssituasjon. Merk at dette er informasjon som gis ut rutinemessig med hensyn til planlegging og beredskap. Formålet er å minne nordiske borgere på de gjeldende retningslinjer og instruksjoner i en krisesituasjon.

 Ambassaden oppfordrer alle nordmenn som ikke har registrert seg til å gjøre dette på:

 www.reiseregistrering.no    

Ambassaden følger nøye utviklingen i landet og oppdaterer reiseinformasjon kontinuerlig. Du finner reiseinformasjon og råd her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_etiopia/id2414712/

Ambassaden oppfordrer nordmenn i landet til å holde seg oppdatert gjennom reiseinformasjonen for å unngå problemer under sitt opphold i Etiopia. Mulighetene for ambassaden til å hjelpe nordmenn i problemer rundt om i landet er for tiden er sterkt begrenset på grunn av uro.   Ambassaden ber også nordmenn i Etiopia om å revurdere sin forsikring, og forsikre seg om at pass og andre nødvendige dokumenter for å kunne forlate landet er gyldige.

Link til felles nordisk beredskapsdokument