Studentpraktikant i Kairo høsten 2022

Vil du få et unikt innblikk i utenrikstjenesten, lære mer om Egypt og bidra i forberedelsene av COP 27? Den norske ambassaden i Kairo tilbyr én praktikantplass høsten 2022, med oppstart medio august. Søknadsfrist 12. juni 2022.

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Som praktikant vil du få god innsikt i ambassadens mange gjøremål og oppgaver og alle sider av samarbeidet mellom Norge og Egypt. Arbeidsoppgavene vil inkludere politisk og økonomisk rapportering, informasjons- og kulturarbeid,  næringsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer, samt administrative og konsulære oppgaver.

Ambassaden i Kairo er ansvarlig for Norges forbindelser til Egypt og Libya, samt til Den arabiske liga. FNs klimakonferanse (COP 27) arrangeres i Sharm El-Sheik i november 2022. For ambassaden vil arbeidet med COP 27 være en prioritert oppgave og praktikanten vil få en sentral rolle i å støtte den norske forhandlingsdelegasjonens forberedelser og gjennomføring av møtet.

Kvalifikasjoner

Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.

Det vil i vurderingen av kandidater legges vekt på:

  • relevant faglig bakgrunn og interesse for utenrikspolitikk
  • kjennskap til egyptisk politikk, kultur og samfunn er en fordel
  • interesse for klimaarbeid er ønskelig
  • personlig initiativ
  • analytiske egenskaper
  • gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid
  • erfaring med sosiale medier og nettpublisering
  • svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • svært gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)
  • arabiskkunnskaper er en fordel, fortrinnsvis egyptisk

Stipend og praktiske forhold

Praktikantoppholdet varer i fire og en halv måned, med oppstart i midten av august 2022.

Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten mottar et stipend som utgjør NOK 13 000 per måned. Stipendet kan kombineres med støtte fra Lånekassen. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter, og står selv ansvarlig for å skaffe bosted. 

Søkere må være forberedt på at endringer i reiserådet for Egypt vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må trekkes tilbake. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner. 

Søknad

Søknad på norsk, med CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål/karakterutskrift eller bekreftelse på studieplass) sendes til ambassaden senest 12. juni 2022. Vennligst send søknad og vedlegg i en samlet PDF-fil, hvor søkerens navn inngår i filnavnet. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad høsten 2022».

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ministerråd Annika Evensen.