Midlertidig stans av vigselsseremonier på ambassaden under Ramadan og Eid Al Fetr

Av kapasitetshensyn, vil det i perioden 10. mars til 18. april 2024, under Ramadan og Eid Al Fetr, ikke gjenomføres vigselsseremonier på ambassaden.

Takk for forståelsen.