Gjenåpning av søknader om personnummer til førstegangspass og farskapserklæringer | Reopening of applications for national identification numbers for first-time passports and paternity declarations

(Norsk): Ambassaden i Kairo har nå gjenåpnet for søknader om personnummer til førstegangspass og farskapserklæringer. Du kan nå sende inn dine søknader som vanlig.

(English): The Embassy in Cairo has now reopened for applications for national identification numbers for first-time passports and paternity declarations. You can now submit your applications as usual.