Studentpraktikant i Kairo våren 2023

Vil du få et unikt innblikk i utenrikstjenesten og lære mer om Egypt?

Den norske ambassaden i Kairo tilbyr én praktikantplass våren 2023, med oppstart medio januar. Søknadsfrist 30. september 2022.

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Som praktikant vil du få god innsikt i ambassadens mange gjøremål og oppgaver og alle sider av samarbeidet mellom Norge og Egypt. Arbeidsoppgavene vil inkludere politisk og økonomisk rapportering, informasjons- og kulturarbeid,  næringsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer, samt administrative og konsulære oppgaver.

Ambassaden i Kairo er ansvarlig for Norges forbindelser til Egypt og Libya, samt til Den arabiske liga.

Kvalifikasjoner

Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.

Det vil i vurderingen av kandidater legges vekt på:

  • relevant faglig bakgrunn og interesse for utenrikspolitikk
  • kjennskap til egyptisk politikk, kultur og samfunn er en fordel
  • personlig initiativ
  • analytiske egenskaper
  • gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid
  • erfaring med sosiale medier og nettpublisering
  • svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • svært gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)
  • arabiskkunnskaper er en fordel, fortrinnsvis egyptisk

Stipend og praktiske forhold

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder, med oppstart i midten av januar 2023.

Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten mottar et stipend til dekning av bo- og levekostnader. Stipendet utgjør per i dag NOK 12 500 per måned. Stipendet kan kombineres med støtte fra Lånekassen. Praktikanten må selv dekke sine reise- og boutgifter, og står selv ansvarlig for å skaffe bosted. 

Søkere må være forberedt på at endringer i reiserådet for Egypt vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold må trekkes tilbake. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner. 

Søknad
Søknad på norsk, med CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål/karakterutskrift eller bekreftelse på studieplass) sendes til ambassaden senest 30. september 2022. Vennligst send søknad og vedlegg i en samlet PDF-fil, hvor søkerens navn inngår i filnavnet. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad våren 2023».

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ministerråd Annika Evensen (annika.evensen@mfa.no) eller nåværende praktikant Mari Flaathen (mari.helene.flaathen@mfa.no).