Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Globalskolen

Til alle norske barnefamilier bosatt i utlandet. Hele verdens norske nettskole har ledig plass denne høsten til elever i grunnskolealder! Søknadsfrist høsten 2019 er 9. september. Søknadsfrist våren 2020 er 30.januar For mer informasjon se https://globalskolen.no