Gebyrer

Gebyrer må betales kontant i egyptiske pund (EGP).

  • Gebyr for passøknad er EGP 2 145, og for barn under 16 år EGP 1 280.
  • Med unntak av Rett kopi er gebyr for øvrige notarialforretninger EGP 515.
  • Gebyr for Rett kopi er EGP 100 per side, eller del av side. Minimumsgebyr er EGP 515.
  • Det tas ikke gebyr for notarialforretning, for eksempel Rett kopi, dersom ambassaden behøver kopien som del av sin saksbehandling ved for eksempel søknad om pass eller personnummer til førstegangspass.
  • Det tas ikke gebyr for vigsler.
  • Det tas ikke gebyr for legaliseringer.
  • Gebyrer justeres med jevne mellomrom etter gjeldende valutakurser.