Søknad om norsk personnummer til førstegangspass

Alle som søker om norsk pass må ha norsk personnummer.

Generell informasjon

Søknad om personnummer leveres sammen med søknad om førstegangspass. Hvis aktuelt, kan farskapserklæring leveres samtidig. Farskap erklæres før søknad om personnummer til førstegangspass behandles.

Ambassaden som passmyndighet behandler søknad om pass. Skatteetaten, på den ene side, er ansvarlige for registrering av farskap og opprettelse av personnummer. NAV, på den annen side, er ansvarlige for å behandle søknad om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet.

Merk at en forelder må være norsk statsborger ved barnets fødsel. Dersom det ikke er tilfelle, kan det søkes om familieinnvandring hos UDI.

Dersom foreldrene var gift ved barnets fødsel, må foreldrene selv påse at ekteskapet er registrert i Folkeregisteret før det søkes om personnummer til førstegangspass på ambassaden.

Hovedregelen er at personnummer til førstegangspass skal søkes i det landet der barnet er født. Ambassaden har anledning til å ta imot søkere født utenfor Egypt i de tilfeller det er spesielt vanskelig for søker å oppsøke en annen utenriksstasjon/ambassade i et annet land.

Søknad om personnummer

For å søke om personnummer på ambassaden må det avtales tid på forhånd. Vi tar kun imot søknader på torsdager under åpningstid, kl. 09:00 - 15:00. Kontakt oss på e-post consular.cairo@mfa.no for timebestilling, og merk at vi ikke besvarer slike henvendelser over telefon. Ambassaden svarer normalt på slike henvendelser i løpet av syv (7) virkedager. Vennligst oppgi følgende i e-posten:

 • Navn på søker, og når og hvor vedkommende ble født.
 • Navn og personnummer på foresatte.
 • Navn og statsborgerskap på forelder som eventuelt ikke er norsk statsborger.
 • Telefonnummer.
 • Foretrukket dato for timeavtale.

Vi ber om at det benyttes én e-posttråd i kommunikasjonen med ambassaden.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosessen og dokumentasjonskravene kan endres på kort varsel. Vi anbefaler derfor å sjekke vår nettside før man avtaler tid for å levere søknaden. Ambassaden har informasjonsplikt, men det er likevel søkers ansvar å påse at søknaden er fullstendig. Ufullstendige søknader vil medføre avslag.

Ta med følgende dokumenter til avtalen

 • Original fødselsattest oversatt til engelsk av en statsautorisert oversetter, hvor begge foreldres navn fremkommer. I Egypt er det Helsedepartementet som utsteder fødselsattest. Fødselsattesten må legaliseres av Utenriksdepartementet der den er utstedt, før den legaliseres av Norges ambassade i Kairo. 
 • Foreldrenes originale pass (alle pass må leveres dersom foreldrene har flere statsborgerskap).
 • Gebyr for passøknad (gebyret utgjør EGP 1280 for barn under 16 år, og EGP 2145 for barn over 16).

Merk at i de tilfeller der den av foreldrene som er norsk statsborger står registrert i Folkeregisteret som ugift og bosatt i Norge ved barnets fødsel, må det signeres farskapserklæring. Farskap erklæres før søknad om personnummer til førstegangspass behandles, men erklæringen kan leveres samtidig med søknad.

I de tilfeller der den av foreldrene som er norsk statsborger står registrert i Folkeregisteret som ugift og utvandret fra Norge ved barnets fødsel, må det i forkant av søknad om personnummer til førstegangspass søkes om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet hos NAV.

For ytterligere informasjon om personnummer til pass for barn under 18 år, se Skatteetatens veileder. Under "Fødselsland" velger du "Annet land" dersom barnet er født i Egypt.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bes om ytterligere dokumentasjonskrav, for eksempel dokumentasjon på vigsel, mors sivilstatus ved fødsel, DNA-test, o.l. Nevnte dokumenter må som vanlig være oversatt til engelsk av en statsautorisert oversetter og være legalisert av utstedelseslandets Utenriksdepartement.

Ufullstendige søknader tas ikke imot. For å unngå gjentatte besøk, er det viktig å sette seg inn i dokumentasjonskravene før det bes om avtale med ambassaden. Ambassadens veiledning vil også gi en god oversikt over hva som trengs, utover ovennevnte veileder fra Skatteetaten. Dokumentasjonskravene vil variere fra sak til sak da hver sak er unik og krever individuell vurdering.

Merk at det må meldes om flytting når en skal oppholde seg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om en skal registreres som utvandret i Folkeregisteret. Se Skatteetatens sider for mer informasjon.

Samtykke til pass

Begge foreldre må samtykke til pass for barn under 18 år. Begge foreldre må møte opp personlig ved passmyndighet for å gi samtykke, og ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort.

Foreldre trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor. Dersom en forelder bor i utlandet kan samtykket gis ved en utenriksstasjon/ambassade, mens den andre foreldren kan samtykke hos politiet i Norge.

Samtykke kan gjøres digitalt på ambassaden, eventuelt hos annen passmyndighet. Også eventuell forelder uten norsk personnummer kan gi samtykke digitalt.

For mer informasjon vedrørende samtykke til pass til barn under 18 år, se politiets sider.

Merk at hvis kun en forelder har foreldreansvaret holder det med dennes samtykke. At alle barn som er født fra og med 1. januar 2020 i utgangspunktet får foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. Ser her for informasjon om foreldreansvar, og her for informasjon om foreldreansvar for barn født i utlandet.

Saksgang

 • Ambassaden sender søknaden om personnummer til Skatteetaten. Saksbehandlingstiden hos Skatteetaten er på ca. 4 uker.
 • Skattetaten informerer ambassaden om avgjørelsen.
 • Når svaret på søknaden om personnummer har ankommet, behandler ambassaden søknaden om pass. Dersom pass innvilges, tar det 2 -3 uker før passet ankommer ambassaden.
 • Ved avslag på søknad om pass vil søker motta skriftlig vedtak med begrunnelse. Vedtaket kan påklages, og det kan bes om innsyn.
 • For ytterligere informasjon om passøknaden, se her.