Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Reiseregistrering

Reiseregistrering - Photo:UD

Nordmenn oppfordres til å benytte seg av UDs reiseregistrering.

Ambassaden anbefaler nordmenn til å benytte seg av UDs reiseregistrering når de reiser til Dominica.

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.