Registrer ditt opphold i Djibouti elektronisk

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere å registrere seg på utenriksdepartementets portal for utenlandsopphold.