Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Fremme av norske økonomiske interesser og næringslivssamarbeid er en høyt prioritert arbeidsoppgave for ambassaden. Vi ønsker å fungere som en førstelinjeinstans for henvendelser fra norske aktører som ønsker å satse kommersielt i Djibouti.

Ta kontakt med ambassaden i Addis Abeba, som kan bistå med følgende:

  • Tilby råd om lokale markedsforhold, de forskjellige rammevilkårene for drift av næringsvirksomhet i Etiopia samt flaskehalsene bedriftene kan møte på veien
  • Etablere møteplasser og tilrettelegge for samtaler med lokale myndigheter
  • Formidle kontakt med relevante aktører
  • Formidling av informasjon ang. sikkerhet, reiseråd, endringer i relevante regelverk
  • Tilby fagkunnskap i en rekke områder som inngår i Norges bilaterale og multilaterale engasjement i landet, regionale politiske spørsmål, landbruk, miljø og fornybar energi