Nordområdene

Store deler av Norge ligger nord for polarsirkelen. Ansvarlig forvaltning av de rike ressursene i nord står høyt på Norges dagsorden. Dette krever globalt samarbeid bygget på kunnskap og internasjonal rett.

Photo: REDink

I flere tusen år har menneskene nord for polarsirkelen høstet de lokale ressursene. Arktis har en stor rikdom i form av mineraler, olje, gass, dyreliv, fisk og sjømat. En forsvarlig og god balanse mellom bruk og vern står derfor høyt på Norges dagsorden. Vi ønsker å legge til rette for et globalt samarbeid med internasjonal rett og kunnskap som bærebjelker.

Norge ønsker å bidra til

  • å trygge fred, stabilitet og forutsigbarhet
  • å sikre balanse mellom bruk og vern gjennom en bærekraftig forvaltning av ressursene
  • å fremme internasjonalt samarbeid og rettsorden
  • å øke sysselsetting, verdiskaping og velferd i nordområdene
skip@2x.png

Shipping in Arctic waters

Some 80 % of maritime traffic in the Arctic passes through Norwegian waters. The Polar Code came into force on 1 January 2017. Norway played a leading role in developing the Code, which sets strict environmental requirements for shipping in Arctic waters.

plattform@2x.png

Oil and gas resources in the Arctic

According to the US Geological Society, a fifth of the world’s undiscovered oil and gas resources may be in the Arctic. If these resources are to be extracted, it is vital to strike a good balance between conservation and sustainable use in this vulnerable area.

Norges innsats

  • er til stede i de nordlige havområdene for å hevde suverenitet, utøve myndighet, overvåke og sikre beredskaper
  • forvalter ressursene basert på vitenskapelig kunnskap
  • bidrar til å sikre at havretten etterleves
  • jobber for å styrke Arktisk råd som det viktigste forum for arktisk samarbeid
  • investerer i såkornfond, forskning og infrastruktur for å øke innovasjon og teknologiutvikling. 
verden@2x.png

The Arctic Council

The eight Arctic countries are members of the Arctic Council and 13 non-Arctic states are observers. The Arctic Council is the only circumpolar cooperation forum for Arctic issues at government level.

InnovasjonForskning@2x.png

Research in the Arctic

Norway intends to be a leader in the field of knowledge about the Arctic, and will promote value creation, sound management of resources, and development in the north. Since 1960, the Norwegian authorities have built up a platform for international research in Ny-Ålesund in Svalbard.

globeOGmennesker@2x.png

The Barents Cooperation

Every year, around a thousand young people from the region come together to compete in the Barents Games, one of many initiatives under the Barents Cooperation. Since 1993, this cooperation has promoted good neighbourly relations and sustainable development in a region where there are many common opportunities and challenges.

Norge og Danmark samarbeider tett om arktiske spørsmål

Danmark er i kraft av Riksfellesskapet med Grønland sentralt plassert som kyststat i Arktis.

Norge og Danmark samarbeider om en rekke arktiske spørsmål av felles interesse ikke minst i Arktisk Råd, hvor det arbeides med å sikre bærekraftig utvikling i Arktis.

Riksfellesskapet (Danmark, Grønland og Færøyene) har utarbeidet en felles strategi for Arktis. Strategien er forankret i Arktisk Råds erklæringer, samt Ilulissat-erklæringen fra 2008, hvor de arktiske kyststatene forplikter seg til å samarbeide om å håndtere felles utfordringer og muligheter i Arktis. Riksfellesskapets strategi legger vekt på et fredelig og sikkert Arktis, godt internasjonalt samarbeid, bærekraftig vekst og respekt for Arktis' sårbare klima og miljø.