Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Informasjon om pass

Ambassadeseksjonen og det honorære generalkonsulatet i Kinshasa er ikke utstyrt for å motta søknader om regulære pass.

Norske mindreårige under 10 år kan dog levere søknad om pass enten ved generalkonsulatet eller ambassadeseksjonen i Kinshasa. Søkere i alle aldre kan søke om regulært pass ved personlig fremmøte på ambassaden i Luanda eller ved annen norsk ambassade eller politistasjon i Norge. Søknader om nødpass kan håndteres av både generalkonsulat og ambassadeseksjonen, men kan ta tid. Norske borgere med behov for pass kan finne mere informasjon på hjemmesiden til den norske ambassade i Luanda www.norway.no/en/angola.