Statsborgerskap

Reglene for hvem som har rett på norsk statsborgerskap har blitt endret flere ganger. Hvilke regler som gjelder for deg, er blant annet avhengig av når du er født.

Er du norsk statsborger?
Alle som er født etter september 2006 blir norsk hvis mor eller far er norsk. Vær oppmerksom på at hvis du ble norsk automatisk da du ble født og ikke har bodd i Norge i minst to år eller i et annet nordisk land i minst syv år før du fyller 22 år, vil du miste det norske statsborgerskapet ditt automatisk når du fyller 22 år. Du kan søke om få beholde det norske statsborgerskapet ditt før du fyller 22 år

Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap og svar på spørsmålene i denne guiden om statsborgerskap

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap: 
•Du søke via den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet. Gå til søknadsskjemaet.
•I søknadsportalen velger du at du skal levere søknaden til ambassaden i Aten. 
•Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
•Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp på ambassaden til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.  

Fra 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. 

Det er også mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det etter de gamle reglene. Se nærmere om dette på UDIs nettsider her

• Du kan registrere søknader om slikt gjenerverv av norsk statsborgerskap i UDIs søknadsportal på nett. I søknadsportalen velger du at du skal levere søknaden ved ambassaden i Aten.
• Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
• Etter at du har gjort dette kan du kontakte ambassaden og avtale tidspunkt for å levere søknaden og levere underlagsdokumentene. Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp på ambassaden til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.

Vær oppmerksom på at hvis du ble norsk automatisk da du ble født og ikke har bodd i Norge i minst to år eller i et annet nordisk land i minst syv år før du fyller 22 år, vil du fortsatt miste det norske statsborgerskapet ditt automatisk når du fyller 22 år. Disse reglene vil ikke bli endret.