Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Voksne og barn over 12 år må søke om pass ved ambassaden i Aten eller hos politiet i Norge. Barn under 12 år kan søke om pass ved det norske konsulatet på Kypros. Du kan søke om nødpass på konsulatet i Nicosia.

Du finner informasjon på ambassadens hjemmeside om hvordan søke om pass ved ambassaden i Aten.


Dette trenger du når du skal søke om pass til barn under 12 år:

 • Minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet for å gi sitt samtykke til søknaden.
 • Barnet må møte opp på generalkonsulatet. Dette gjelder også spedbarn.
 • Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass.
 • Ta med personnummer, eventuelt fødselsattest.
 • Den som møter sammen med passøkeren, skal vise gyldig legitimasjon.
 • Den andre foresatte skal levere et signert, originalt samtykke til passøknaden. Fullmakten må ikke være eldre enn 3 måneder. Fullmakt bortfaller dersom man har eneansvar.
  Last ned: Fullmakt for søknad om pass til barn og unge
 • Du må ha med deg gyldig legitimasjon, eller kopi av legitimasjonen attestert av en offentlig etat, fra den andre foresatte.
 • Pass koster 60 Euro for personer over 16 år, og 35 Euro for barn under 16 år.
 • Barn som er 10 år eller eldre skal signere søknaden.
 • Ta med passfoto fra fotograf. Les mer om krav til bildekvalitet på politiets nettsider

 

Nødpass
Du kan få utstedt nødpass på det norske generalkonsulatet på Kypros. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte. Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. Du kan lese mer om nødpass her.