Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Pass

Voksne og barn over 12 år må søke om pass ved ambassaden i Aten, eller hos politiet i Norge. Barn under 12 år kan søke om pass ved det norske konsulatet på Kypros. Du kan få utstedt nødpass ved det norske konsulatet på Kypros. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte.

Barn under 12 år kan søke om pass også ved det norske konsulatet på Kypros. Man må da ta med eget foto. Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Begge foreldre må møte, eventuelt må den som møter ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjon fra den som ikke møter. Eneansvar, tildelt ved domskjennelse eller avtale for barn må dokumenteres.

Før man kan søke om pass, må man ha norsk personnummer.
Et personnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Personnummeret utstedes av skatteetaten. Søknad om tildeling av personnummer til barn krever følgende dokumentasjon:

◾Foreldrenes pass

◾Original fødselsattest hvor foreldrenes navn, barnets fornavn og fødselsdato står oppført. Hvis fødselsattesten er på et annet språk enn norsk eller engelsk, må den oversettes til norsk av en translatør som er godkjent av norske myndigheter. Saksbehandlingstiden kan ta 4-6 uker.

 

Du kan få utstedt nødpass ved ambassaden i Aten eller ved det norske konsulatet på Kypros. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte.

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig.

Hvis du har et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får nødpass.

Du må ta med eget passfoto, og gyldig legitimasjon, f.eks norsk førerkort eller norsk bankkort.

Nødpasset koster det samme som et ordinært pass: 60 Euro for voksne, og 35 Euro for barn opp til 16 år.

Nødpasset er gyldig bare for én enkelt reise.

Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om fullmakt som ved ordinært pass.

Nødpasset må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.