Nye pass - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Pass

Du kan søke om midlertidig pass ved generalkonsulatet på Kypros. Søknad om ordinært pass pass krever personlig oppmøte ved en ambassade eller hos politiet i Norge.

Du finner informasjon på ambassaden i Atens hjemmeside om hvordan søke om ordinært pass ved ambassaden i Aten.

Merk at fra og med 1. mai 2021 kan generalkonsulat på Kypros ikke lenger ta imot søknader om ordinært pass fra barn som følge av regjeringens beslutning om å styrke ID-forvaltningen i Norge.

Søke om midlertidig pass (nødpass) på generalkonsulatet i Nicosia:
Søknad om midlertidig pass krever personlig oppmøte. Kontakt konsulatet for å bestille en time. 

 • Du må kunne fremlegge dokumentasjon for reisen.
 • Du må ha med deg gyldig legitimasjon, som ID-kort, førerkort, bankkort med bilde eller lignende.
 • Du må fremvise politirapport.
 • Du må ha med to passbilder.
 • Du må betale et gebyr på 160 euro. Obs! Generalkonsulatet tar kun imot kontanter.
 • Nødpasset er kun gyldig for én reise.
 • Det midlertidige passet må innleveres til politiet når du kommer tilbake til Norge.
 • Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om samtykke som ved vanlige pass, se pass til barn og ungdom under 18 år.

Midlertidig pass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. Hvis du har et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får et midlertidig pass.

Passgebyr: 

 1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner. 120 Euro
 2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner. 70 Euro
 3. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner. 160 Euro

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ble kunngjort 12. oktober, og trådte i kraft 19. oktober 2020. Fra denne datoen blir det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge: Nye gebyrer for søknader om pass ved norske utenriksstasjoner