Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Barn under 12 år kan søke om pass ved det norske konsulatet på Kypros. Voksne og barn kan få utstedt nødpass på konsulatet.

Barn under 12 år kan søke om pass ved det norske konsulatet på Kypros. Voksne og barn over 12 år må søke om pass ved ambassaden i Aten eller hos politiet i Norge.

Pass til barn:

 • Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet for å gi sitt samtykke til søknaden.
 • Passøkeren må selv møte opp på passkontoret. Dette gjelder også spedbarn.
 • Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass.
 • Ta med søkerens fødselsnummer, eventuelt fødselsattest.
 • Den som møter sammen med passøkeren, skal vise gyldig legitimasjon.
 • Den andre foresatte skal levere et signert, originalt samtykke (fullmakt) til passøknaden. Fullmakten må ikke være eldre enn 3 måneder. Fullmakt bortfaller dersom man har eneansvar.
  Last ned: Fullmakt for søknad om pass til barn og unge
 • Du må ha med deg gyldig legitimasjon, eller kopi av legitimasjonen attestert av en offentlig etat, fra den andre foresatte.
 • Pass koster 60 Euro for personer over 16 år, og 35 Euro for barn under 16 år.
 • Barn som er 10 år eller eldre skal signere søknaden.
 • Ta med passfoto fra fotograf. Les mer om krav til bildekvalitet på politiets nettsider

 

Personnummer
Før man kan søke om pass, må man ha norsk personnummer. Personnummeret utstedes av skatteetaten. Søknad om tildeling av personnummer til barn krever følgende dokumentasjon:

◾Foreldrenes pass

◾Original fødselsattest hvor foreldrenes navn, barnets fornavn og fødselsdato står oppført. Hvis fødselsattesten er på et annet språk enn norsk eller engelsk, må den oversettes til norsk av en translatør som er godkjent av norske myndigheter. Saksbehandlingstiden kan ta 4-6 uker.

 

Nødpass
Du kan få utstedt nødpass på det norske konsulatet på Kypros. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte. Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig.

Hvis du har et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får nødpass.

Du må ta med eget passfoto, og gyldig legitimasjon, f.eks norsk førerkort eller norsk bankkort.

Nødpasset koster det samme som et ordinært pass: 60 Euro for voksne, og 35 Euro for barn opp til 16 år.

Nødpasset er gyldig bare for én enkelt reise.

Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om fullmakt som ved ordinært pass.

Nødpasset må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.