Pass

Voksne og barn over 12 år kan søke om pass ved ambassaden i Aten, eller hos politiet i Norge. Barn under 12 år kan søke om pass ved det norske konsulatet på Kypros.

Barn under 12 år kan søke om pass også ved det norske konsulatet på Kypros. Man må da ta med eget foto. Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Begge foreldre må møte, eventuelt må den som møter ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjon fra den som ikke møter. Eneansvar, tildelt ved domskjennelse eller avtale for barn må dokumenteres.

Søker må ha norsk personnummer. Et personnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et personnummer. Personnummeret utstedes av skatteetaten. Dersom barnet ikke har personnummer, kan man søke om personnummer for barn født på Kypros via generalkonsulatet på Kypros.

Søknad om tildeling av personnummer til barn under 18 år krever følgende dokumentasjon:

◾Original fødselsattest hvor det står begge foreldres navn, barnets fornavn og fødselsdato. Fødselsattesten må være påført Apostillestempel, og oversatt til norsk eller engelsk av en translatør som er godkjent av norske myndigheter.

◾Foreldrenes originale pass

Saksbehandlingstiden kan ta 4-6 uker.