Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nye pass - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Pass

Voksne og barn over 12 år må søke om pass ved ambassaden i Aten eller hos politiet i Norge. Barn under 12 år kan søke om pass ved det norske konsulatet på Kypros fram til 1. mai 2021.

Du finner informasjon på ambassadens hjemmeside om hvordan søke om pass ved ambassaden i Aten.


Barn under 12 år kan søke om nødpass ved generalkonsulatet på Kypros fram til 1. mai 2021. Fra og med 1. mai 2021 kan konsulat ikke lenger ta imot søknader om ordinært pass fra barn som følge av regjeringens beslutning om å styrke ID-forvaltningen i Norge.

Dette trenger du når du skal søke om pass til barn:

 • Søknad om pass krever at man har norsk personnummer
 • Minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet for å gi sitt samtykke til søknaden.
 • Du må ha med deg gyldig legitimasjon, eller kopi av legitimasjonen attestert av en offentlig etat, fra den andre foresatte.
 • Barnet må møte opp på generalkonsulatet. Dette gjelder også spedbarn.
 • Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass.
 • Den som møter sammen med passøkeren, skal vise gyldig legitimasjon.
 • Den andre foresatte skal levere et signert, originalt samtykke til passøknaden: Fullmakt for søknad om pass til barn og unge Fullmakten må ikke være eldre enn 3 måneder. Fullmakt bortfaller dersom man har eneansvar. 
 • Barn som er 10 år eller eldre skal signere søknaden.
 • Ta med passfoto fra fotograf. 

Passgebyr: 

 1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner. 120 Euro
 2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner. 70 Euro
 3. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner. 160 Euro

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ble kunngjort 12. oktober, og trådte i kraft 19. oktober 2020. Fra denne datoen blir det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge: Nye gebyrer for søknader om pass ved norske utenriksstasjoner

Du kan søke om nødpass på generalkonsulatet i Nicosia.
Søknad om nødpass krever personlig oppmøte. Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig.

Hvis du har et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får et nødpass.

Du må ta med et passfoto og gyldig legitimasjon, f.eks norsk førerkort eller norsk bankkort.

Nødpasset er gyldig bare for én enkelt reise. Dokumentasjon på reisen må fremlegges sammen med søknad om nødpass.

Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass. Informasjon om landes innreiseregler kan finnes på Regjeringens side med reiseinformasjon.

Nødpasset må innleveres til politiet når du kommer tilbake til Norge.