Pass, konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Kypros har vært delt siden den tyrkiske invasjonen i 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom Republikken Kypros og den nordlige delen av øya. På grunn av den faktiske delingen av øya, vil utenrikstjenesten ikke kunne gi samme tilbud om konsulær bistand i den nordlige delen som i den sørlige delen av Kypros.

Pass. Du kan søke om midlertidig pass ved generalkonsulatet på Kypros. Informasjon om hvordan du søker om pass finner du her

Konsulær bistand. Informasjon om konsulær bistand og hvilke tjenester norske borgere kan forvente av utenriksrikstjenesten finnes på Regjeringen.no. 

Reiseregistrering. Reisende oppfordres til å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet på www.reiseregistrering.no. Husk gyldig reiseforsikring og europeisk helsetrygdkort. 

Informasjon om konsulær bistand i den nordlige delen av Kypros.
Norge anerkjenner the Republic of Cyprus i sør, men i overensstemmelse med FN-resolusjon nr. 541/1983 anerkjennes ikke "Turkish Republic of Northern Cyprus" i nord.

De som er interessert i å reise til den nordlige delen av øya anbefales å undersøke forsikringsavtalen sin før de reiser, og påse at passet er gyldig minst seks måneder fra innreisedato. Vær oppmerksom på at det europeiske helsetrygdekortet ikke er gyldig i den nordlige delen av Kypros.

Verken ambassaden i Aten eller generalkonsulatet på Kypros har anledning til å attestere/legalisere dokumenter utstedt av såkalte «myndigheter» i "Turkish Republic of Northern Cyprus" da disse dokumentene ikke anerkjennes av norske myndigheter.

En representant fra generalkonsulatet på Kypros vil under normale omstendigheter kunne besøke den nordlige delen av øya dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

For mer informasjon om den nordlige delen av Kypros, se reiseinformasjon for Kypros på regjeringen.no.