Oversettelse av dokumenter

For oversettelse av dokumenter, vennligst ta kontakt med en statsautorisert translatør som er godkjent av norske myndigheter, eller den offisielle kypriotiske oversettelsesenheten "Press and Information Office".

Press and Information Office (PIO)
5-7 Apellis St.
1080 Lefkosia (Nicosia), Cyprus
Tel:  +357 22801117
Fax:  +357 22666123
Ε-mail: [email protected], [email protected]

Liste over statsutoriserte translatører