Honorært generalkonsulat i Nicosia

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Nicosia. Ansvarlig norsk ambassade for Kypros er den norske ambassaden i Aten.

Honorært generalkonsulat i Nicosia
241 Limassol Avenue, CY-2751 Nisou, Nicosia 
Tel: +357 223 49 414
Fax: +357 223 43 149
E-post: RoyalNorwegianConsulate@mechatronic.com.cy
Opening hours: Monday to Friday 08:30 to 15:00

Norske borgere kan henvende seg til generalkonsulatet i Nicosia dersom det oppstår behov for bistand. På grunn av den faktiske delingen av øya, kan det være vanskelig å gi samme tilbud om konsulær bistand i den tyrkisk-kypriotiske delen som i den gresk-kypriotiske delen. En representant fra generalkonsulatet vil kunne besøke den tyrkisk-kypriotiske delen av øya dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

Kypros har vært delt siden den tyrkiske invasjonen i 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom den sørlige gresk-kypriotiske delen og den nordlige tyrkisk-kypriotiske delen av øya. Norge anerkjenner «Republic of Cyprus» i sør. I overensstemmelse med FN-resolusjon nr. 541/1983 anerkjennes ikke the "Turkish Republic of Northern Cyprus" i nord.

Du kan lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten her.