Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Det Norske Honorære Generalkonsulatet i Nicosia

Ansvarlig norsk ambassade for Kypros er den norske ambassaden i Aten. Norge er representert på Kypros med et honorært konsulat i Nicosia.

Det Norske Honorære Generalkonsulatet i Nicosia
Mitsis Building 1, Office 103
1, Stasinou Avenue, Eleftheria Square
1060 Nicosia 

Tel: +357 223 49 414
Fax: +357 223 43 149
E-post: [email protected]

Kypros har vært delt siden den tyrkiske invasjonen i 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom den gresk-kypriotiske delen og den tyrkisk-kypriotiske delen av øya. På grunn av den faktiske delingen av øya, kan det være vanskelig å gi samme tilbud om konsulær bistand i den tyrkisk-kypriotiske delen som i den gresk-kypriotiske delen. En representant fra generalkonsulatet vil kunne besøke den tyrkisk-kypriotiske delen av øya dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

Du kan lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten her.

Norge anerkjenner the «Republic of Cyprus». 
I overensstemmelse med FN-resolusjon nr. 541/1983 anerkjennes ikke the "Turkish Republic of Northern Cyprus".