Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

For nordmenn

Reiseinformasjon for Kypros

Lenke til Regjeringen.no

Det Norske Honorære Generalkonsulatet i Nicosia

Ansvarlig norsk ambassade for Kypros er den norske ambassaden i Aten. Norge er representert på Kypros med et honorært konsulat i Nicosia.

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Kypros har vært delt siden den tyrkiske invasjonen i 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom den gresk-kypriotiske delen og den tyrkisk-kypriotiske delen av øya. På grunn av den faktiske delingen av øya, kan det være vanskelig å gi samme tilbud om konsulær bistand i den tyrkisk-kypriotiske delen som i den gresk-kypriotiske delen. En representant fra generalkonsulatet vil kunne besøke den tyrkisk-kypriotiske delen av øya dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

Pass

Voksne og barn over 12 år må søke om pass ved ambassaden i Aten, eller hos politiet i Norge. Barn under 12 år kan søke om pass ved det norske konsulatet på Kypros. Du kan få utstedt nødpass ved det norske konsulatet på Kypros. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte.

Oversettelse av dokumenter

For oversettelse av dokumenter, vennligst ta kontakt med en statsautorisert translatør som er godkjent av norske myndigheter, eller den offisielle kypriotiske oversettelsesenheten "Press and Information Office".

Rettshjelp og advokater

Trenger du advokathjelp?

Service icon

Doing business in Cyprus

Leveattester 2020

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil ikke NAV sende ut leveattester i 2020.