Stucentpraktikans icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Zagreb

Ambassaden har én ledig praktikantstilling for høstsemesteret 2022 med oppstart medio august. Hvis du er interessert i Kroatia, samarbeidet i EU, EØS-avtalen og forvaltning av EØS-midlene, kan et praktikantopphold ved den norske ambassaden i Zagreb være midt i blinken for deg.

Arbeidsoppgaver 

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om arbeidet i utenrikstjenesten. Det tas sikte på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet. Ambassaden er en liten stasjon, og praktikanten vil involveres i store deler av stasjonens virksomhet. 

Ansvarsområde  

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten få ulike oppgaver knyttet til ambassadens ansvarsområde, herunder politikk og økonomi, EØS-midlene, næringsliv og kultur m.m. Praktikanten vil også ha ansvar for oppfølging av ambassadens hjemmeside/sosiale medier, følge diplomatene i møter med myndighetene og andre samarbeidspartnere, samt bistå i administrative gjøremål.

Formelle krav

  • Praktikantordningen er åpen for studenter (høyere utdanning) som er norske statsborgere. Søkere som nylig har fullført en bachelorgrad og har planer om en mastergrad vil også bli vurdert.
  • For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her.
  • Kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktiske opplysninger

  • Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden yter et stipend på NOK 10500 per måned.
  • Praktikanten må selv registrere seg hos myndighetene innen tre måneder etter ankomst
  • Bevis på medlemskap i folketrygden må fremlegges.
  • Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator ved din hjemmeinstitusjon. Mer informasjon om Erasmus+-ordningen finnes her.

Det tas forbehold om at pandemisituasjonen fortsatt vil kunne påvirke oppgavene. Les mer om innreisebestemmelser og lokale smitteverntiltak her.

Relevant utdanningsbakgrunn og personlig egnethet vektlegges. Søkere med særlig interesse for europapolitikk og regionen vil bli prioritert. God formuleringsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Søkere forventes å ha god kompetanse i bruken av informasjonsteknologi og sosiale medier.

Søknad

Kortfattet søknaden som beskriver din bakgrunn, samt motivasjon for å søke praktikantplassen sammen med CV, karakterutskrifter, attester og referanser sendes til emb.zagreb@mfa.no og merkes med «Søknad studentpraktikant» i emnefeltet. Alle dokumentene må samles i én PDF-fil.

Søknadsfrist: 20.03.2022

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig oppgave og Teams-intervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen i løpet av april 2021.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ambassaden v/nestleder Homma Latif: homma.latif@mfa.no tlf. +385 99 4942626 eller nåværende praktikant Kristin Giljanovic: Kristin.Giljanovic@mfa.no.