Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Zagreb

Hvis du er interessert i EU-utvidelse, sikkerhetspolitikk og Sørøst- Europa, kan et praktikantopphold ved den norske ambassaden i Zagreb være midt i blinken for deg.

Ambassaden har én ledig praktikantstilling for høsten 2020. Oppholdet varer i seks måneder og oppstart er 1. august.

Målsettingen med praktikantordningen

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om arbeidet i utenrikstjenesten. Det tas sikte på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet. Ambassaden er en liten stasjon, og praktikanten involveres i store deler av stasjonens virksomhet. 

Ansvarsområde

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten få ulike oppgaver knyttet til ambassadens ansvarsområde, herunder politikk og økonomi, EØS-midlene, næringsliv og kultur m.m. Praktikanten vil også ha ansvar for oppfølging av ambassadens hjemmeside/sosiale medier, følge diplomatene i møter med myndighetene og andre samarbeidspartnere, samt bistå i administrative gjøremål.

Formelle krav

  • Praktikantordningen er åpen for studenter (høyere utdanning) som er norske statsborgere. Søkere som nylig har fullført en bachelorgrad og har planer om en mastergrad vil også bli vurdert.
  • For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her.

Praktiske opplysninger

  • Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden yter et stipend på NOK 9250 per måned.
  • Praktikanten må selv registrere seg hos myndighetene innen tre måneder etter ankomst.
  • Bevis på medlemskap i folketrygden må fremlegges.
  • Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator ved din hjemmeinstitusjon. Mer informasjon om Erasmus+-ordningen finnes her.

Ambassaden vektlegger studiefaglig bakgrunn og relevant erfaring. Søkere med særlig interesse for europapolitikk og regionen vil bli prioritert. God formuleringsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Søkere forventes å ha god kompetanse i bruken av informasjonsteknologi og sosiale medier.

Søknaden med CV, karakterutskrifter, attester og referanser sendes til emb.zagreb@mfa.no og merkes med «Søknad studentpraktikant» i emnefeltet. Alle dokumentene må samles i én PDF-fil. Aktuelle søkere vil bli invitert til telefonintervju.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende praktikanter:

Mikkel Åsgard Mandt

mikkel.asgard.mandt@mfa.no

+ 385 1 6273 847

Sverre Fuglevaag

sverre.fuglevaag@mfa.no

+ 385 1 6273 841

Eller til ambassadesekretær:

Christian Grotnes Halvorsen:

christian.grotnes.halvorsen@mfa.no

+ 385 1 6273 803

 

Søknadsfrist er tirsdag 10. mars 2020.