Har du lyst til å være praktikant ved den norske ambassaden i Zagreb?

Zagreb sentrum
Bilde: Nick Savchenko

Den norske ambassaden i Zagreb har to ledige praktikantstillinger for våren 2019. Praktikantoppholdet varer i seks måneder og oppstart er 1./15. februar.

Målsettingen med praktikantordningen

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om arbeidet i utenrikstjenesten. Det tas sikte på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet.

Ansvarsområde

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten få ulike oppgaver knyttet til ambassadens ansvarsområde, herunder politikk og økonomi, EØS-midlene, næringsliv og kultur m.m. Praktikanten vil også ha ansvar for oppfølging av ambassadens hjemmeside/sosiale medier, følge diplomatene i møter med myndighetene og andre samarbeidspartnere, samt bistå i administrative gjøremål.

Formelle krav

  • Praktikantordningen er åpen for studenter (høyere utdanning) som er norske statsborgere. Søkere som nylig har fullført en bachelorgrad og har planer om en mastergrad vil også bli vurdert.
  • For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her.

Praktiske opplysninger

  • Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden yter et stipend på NOK 8250 per måned.
  • Praktikanten må selv registrere seg hos myndighetene innen tre måneder etter ankomst.
  • Bevis på medlemskap i folketrygden må fremlegges.
  • Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter.
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator ved din hjemmeinstitusjon. Mer informasjon om Erasmus+-ordningen finnes her.

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på studiefaglig bakgrunn og relevant erfaring, samt svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Søkere forventes å ha god kompetanse i bruken av informasjonsteknologi. Interesse for og kjennskap til kroatisk politikk og samfunnsliv er en fordel.

Søknaden med CV, karakterutskrifter, attester og referanser sendes til emb.zagreb@mfa.no og merkes med «Søknad studentpraktikant» i emnefeltet. Vi ber om at alle dokumentene samles i én PDF-fil. Aktuelle søkere vil bli invitert til telefonintervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende praktikanter:

Kim Kvaase:

kim.kvaase@mfa.no

+ 47 239 549 47

Hanne Aukrust Waagan:

hanne.aukrust.waagan@mfa.no

+ 47 239 549 41

Eller til ambassadesekretær:

Christian Grotnes Halvorsen:

christian.grotnes.halvorsen@mfa.no

+ 385 1 6273 800

Søknadsfrist er søndag 30. september 2018