Studentpraktikant - utlysning

Den norske ambassaden i Zagreb søker to studentpraktikanter for høsten 2019. Praktikantoppholdet varer i 6 måneder, med oppstart 1./15. august 2019.

Målsettingen med praktikantordningen

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om arbeidet i utenrikstjenesten. Det tas sikte på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet.

Ansvarsområde

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten få ulike oppgaver knyttet til ambassadens ansvarsområde, herunder EØS-midlene, økonomi og politikk, kultur og næringsliv m.m. Praktikanten vil også ha ansvar for oppfølging av ambassadens hjemmeside/sosiale medier, følge diplomatene i møter med myndighetene og andre samarbeidspartnere, samt bistå i administrative gjøremål.

Formelle krav

• Praktikantordningen er åpen for studenter (høyere utdanning) som er norske statsborgere. Søkere som nylig har fullført en bachelorgrad og har planer om en mastergrad vil også bli vurdert.

• For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Praktiske opplysninger

• Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden yter et stipend på om lag NOK 8250 per måned.

• Praktikanten må selv søke om oppholdstillatelse. Dette gjøres hos det kroatiske innenriksdepartement umiddelbart etter ankomst.

• Bevis på medlemskap i folketrygden må fremlegges.

• Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter.

• Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator ved din hjemmeinstitusjon og besøk: http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-praksisopphold

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på relevant studiefaglig bakgrunn, samt svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Søkere forventes å ha god kompetanse i bruken av informasjonsteknologi. Interesse for og kjennskap til kroatisk politikk og samfunnsliv er en fordel.

Søknaden med CV, relevante karakterutskrifter, attester og referanser sendes til emb.zagreb@mfa.no og merkes med «Søknad studentpraktikant» i emnefeltet. Vi ber om at alle dokumentene samles i én PDF-fil. Aktuelle søkere vil bli invitert til telefonintervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende praktikanter:

Jens Wroldsen Haugdal:

Jens.wroldsen.haugdal@mfa.no

+ 47 23 95 49 47

Katarina Lien:

katarina.lien@mfa.no

+ 47 23 95 49 41

Eller til ambassadesekretær:

Christian Grotnes Halvorsen:

Christian.Grotnes.Halvorsen@mfa.no

+ 385 1 6273 803

Søknadsfrist er søndag 11. mars 2019