Registrering av nordmenn i Kroatia

Ambassaden i Zagreb ønsker at alle nordmenn som oppholder seg i Kroatia over lengre tid registrerer seg ved ambassaden.

På denne måten kan ambassaden til enhver tid ha oversikt over nordmenn som befinner seg i landet og ta kontakt i eventuelle krisesituasjoner. Ambassaden vil imidlertid legge til at dette ikke er obligatorisk og gjøres kun av egen vilje.

Her finner du ambassadens registreringsskjema for nordmenn som skal oppholde seg fast i Kroatia over lengre tid og ønsker å registrere seg ved ambassaden. Skjemaet fylles ut og sendes til ambassaden per e-post eller post:

Adresse:

Royal Norwegian Embassy

Grand Centar

Hektoroviceva 2 / 3 etasje

10 000 Zagreb Croatia

Telefon: +385 1 6273 800

Faks: +385 1 62730 899

E-post: emb.zagreb@mfa.no

 

Åpningstider:

08.30 – 16.00 mandag til fredag