Studentpraktikant - utlysning

praktikantopphold.png

Den norske ambassaden i Zagreb søker to studentpraktikanter for våren 2018. Praktikantoppholdet varer i 6 måneder, med oppstart mellom 1.-15. februar 2018.

Målsettingen med praktikantordningen
Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om arbeidet i utenrikstjenesten. Det tas sikte på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet.

Ansvarsområde
Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten få ulike oppgaver knyttet til ambassadens ansvarsområde, herunder EØS-midlene, økonomi og politikk, kultur og næringsliv m.m. Praktikanten vil også ha ansvar for oppfølging av ambassadens hjemmeside/sosiale medier, følge diplomatene i møter med myndighetene og andre samarbeidspartnere, samt bistå i administrative gjøremål.

Formelle krav
• Praktikantordningen er åpen for studenter (høyere utdanning) som er norske statsborgere. Søkere som nylig har fullført en bachelorgrad og har planer om en mastergrad vil også bli vurdert.
• For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen som finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Praktiske opplysninger
• Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden yter et stipend på om lag NOK 7750 per måned.
• Praktikanten må selv søke om oppholdstillatelse. Dette gjøres hos det kroatiske innenriksdepartement umiddelbart etter ankomst.
• Bevis på medlemskap i folketrygden må fremlegges. Praktikanten kan bli bedt om å tegne en kroatisk helseforsikring på ca. NOK 500 per måned.
• Praktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Bolig kan ikke formidles.
• Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator ved din hjemmeinstitusjon og besøk: http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-praksisopphold

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på relevant studiefaglig bakgrunn, samt svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Søkere forventes å ha god kompetanse i bruken av informasjonsteknologi. Interesse for og kjennskap til kroatisk politikk og samfunnsliv er en fordel.

Søknad, CV, vitnemål/karakterer og eventuelle attester (alt på norsk) sendes til emb.zagreb@mfa.no og merkes med «søknad studentpraktikant». Søknadsfrist er søndag 1. oktober.

Spørsmål kan rettes til nåværende praktikanter:
Nora Duus Rodin:
Nora.Duus.Rodin@mfa.no
+ 385 1 6273 847

Teuta Kukleci:
Teuta.Kukleci@mfa.no
+ 385 1 6273 841

Eller til ambassadesekretær:
Christian Grotnes Halvorsen:
Christian.Grotnes.Halvorsen@mfa.no
+ 385 1 6273 803