Landinformasjon

Landinformasjon.png
Photo: Silje Horrisland

Kroatia er en demokratisk republikk i det sørlige Europa. Landet er medlem av EU, det økonomiske samarbeidsområdet i Europa (EØS), og NATO.