Norsk godkjennelse av ekteskap inngått i Kroatia

Bor dere i Norge, men har giftet dere i Kroatia må ekteskapet godkjennes etter norsk rett. For mer informasjon se Skatteetaten.