Internasjonalt førerkort og grønt kort

Internasjonalt førerkort er ikke påkrevd i Kroatia, men anbefalt. For mer informasjon se NAF sine hjemmesider.

Grønt Kort er ikke påkrevd, men anbefalt. For mer informasjon se NAF sine hjemmesider.

Generelle kjøretips i Kroatia.