Hvordan går man frem for å få et apostillestempel?

Apostille er et stempel som påføres et dokument for å gjøre det rettskraftig. Norge og Kroatia er begge parter i apostillekonvensjonen, noe som betyr at et norsk dokument kun behøver å påføres apostille for å være rettskraftig i de respektive landene. På norske dokumenter påføres apostille av Fylkesmannen, på kroatiske dokumenter av kroatisk notarius.

For mer informasjon, se Fylkesmannens nettsider.