Hva er et apostillestempel?

Apostillestempelet bekrefter at norsk offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er gyldig, og at vedkommende er innehaver av den stillingen som er angitt i dokumentet. Apostillestempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig.