Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Tyfonen In-fa

Tyfonen In-fa forventes å treffe kysten av Øst-Kina i løpet av helgen. Det er meldt store nedbørsmengder og sterk vind i Shanghai og Zhejiang. Vi vil oppfordre alle norske borgere i området til å følge med på værmeldingen og eventuelle kunngjøringer fra myndighetene, og å utvise aktsomhet. Borgere som skulle bli rammet og trenge konsulær bistand, kan kontakte generalkonsulatet i Shanghai på telefon +86 21 6039 7500.

| Shanghai