Praktikantutlysning våren 2019

logo2 - Photo:logo2

Vil du være praktikant ved en norsk utenriksstasjon i Kina?

Den norske ambassaden i Beijing og de norske generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou utlyser nå praktikantopphold for våren 2019.  

Et praktikantopphold vil gi god innsikt i arbeidet på en norsk utenriksstasjon, og gode muligheter for å tilegne seg kunnskaper om kinesisk økonomi og samfunnsliv. Kandidatene må ha norsk statsborgerskap og være under høyere utdanning ved et godkjent lærested.

Søknadsfrist er 25. september 2018. Under Norges offisielle side i Kina kan du også lese mer om de tre stasjonene og få oppdatert informasjon om hva som rører seg i de ulike byene – Beijing her, Shanghai her og Guangzhou her.

Nedenfor finner du full utlysningstekst til hver av stasjonene: 

Ambassaden i Beijing 

Generalkonsulatet i Shanghai 

Generalkonsulatet i Guangzhou