Engasjement / sommerjobb ved Generalkonsulatet i Shanghai

Norges generalkonsulat i Shanghai har ledig engasjement(er) som saksbehandler i visumseksjonen.

Royal Norwegian Consulate General in Shanghai

Vi søker 2-3 personer til vår visumseksjon for perioden april - september 2019. Seksjonen har fem faste ansatte, men antallet medarbeidere fordobles i høysesongen.

Arbeidsoppgavene vil være:

  • Registrere innkomne visumsaker
  • Fatte vedtak i visumsaker
  • Andre administrative oppgaver som naturlig faller inn under visumseksjonen

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en person som har påbegynt eller fullført høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Erfaring fra tilsvarende arbeid ved en norsk utenriksstasjon eller annen relevant erfaring vil vektlegges.

Vedkommende må være statsborger i et av de nordiske landene, med god kunnskap i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som er nøyaktig og grundig, med gode samarbeidsevner, fleksibel og med stor arbeidskapasitet.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø.

God innsikt i arbeidet til en av Norges største utenriksstasjoner på utlendingsfeltet.

Erfaring fra å jobbe i et «flerkulturelt» miljø.

Lønn fastsettes basert på kvalifikasjoner/erfaring og lokalt nivå.

Generelle opplysninger:

Ordinær arbeidstid er 37,5 timer per uke, mandag til fredag, 09:00 – 16:30.

Ønsket tiltredelse er fra april 2019. Kan avtales nærmere.

Kontaktpersoner for stillingen:

For nærmere informasjon, kontakt konsul Tore R. Rolland Tore.rolland@mfa.no på telefon        

+47 23 95 84 06

Søknadsfrist 20. februar 2019.

Oppgi aktuell periode du kan arbeide i søknaden.

Søknad med CV og relevante vedlegg sendes elektronisk til: cg.shanghai@mfa.no