Follow the Norwegian Dragon Boat Team in Shanghai on 28 May

28 May 2017
  • Where: Zhong Yuan Liang Wan Cheng Suzhou Creek
  • When: 28. May 2017, 09:00 - 17:00
  • What:
dragon boat.jpg